Nyt fra Bafd 31-05-2014

Bevoksningen langs med sporet vokser ganske uhæmmet når det får sollys og vand, og vi besluttede derfor lørdag at bruge dagen på at klippe buske og træer tilbage, så de er vel ude af fritrumsprofilet. Vi startede på Fem Ege og nåede til og med Rubjerg efter en hård indsats med buskrydder, grensakse, teleskopsav og hækklipper. Resultatet var at vi fik vi skåret ca. 1.5 km buskads tilbage, og arbejdsholdet var ret trætte.

Claus har leveret et par billeder.

Steffen

Det er efterhånden ret store træer vi har langs med banen.

Beskæring langs med lergraven

Hegnet langs med Rubjerg st. beskæres samtidig med slåning af perronen

I værkstedet skiftede Carsten boggier under værktøjsvognen, så den nu
kan sættes ned i hallen på Brandhøj