Nyt fra Bafd 30-1-2016

Dagens arbejde bestod i at flytte materiellet på plads i vognhallen på Brandhøj. To damplokomotiver var blevet transporteret derned i løbet af de sidste par uger, men ikke endeligt placeret i hallen. Forinden vi startede på dette arbejde, kunne vi glæde os over muligheden for at kunne hente banetoget fuldt oprangeret i hallen på Hedehusgaarden. På vejen til Brandhøj blev julekøreplanen udskiftet med sommerkøreplanen, så publikum nu har god tid til at planlægge de mange sommerudflugter.

På Brandhøj var første opgave at flytte damplokomotivet Else på plads. Da hjulene på dette ikke kan køre rundt, og vi ikke kunne komme til at skubbe med et andet lokomotiv, så blev skinnerne fedtet ind og lokomotivet trukket på plads med en talje. Efter ca. 10 m flytning var der dog plads til, at vi ved at udnytte de fjedrende puffer på Asea lokomotivet kunne skubbe Else resten af vejen ved en slags lokomotiv-krocket.

Assens nr. 3 skulle blot sænkes ned fra deploriderne, og dette lykkedes ganske hurtigt uden større problemer.

Næste lørdag afholdes der aktivmøder i Baneafdelingen kl. 10 og Bygningsafdelingen kl. 11. Begge møder afholdes på Hedehusgaarden, hvor arbejdsplanen 2016 for de to afdelingen skal udarbejdes.

Steffen

Else trækkes på plads med en talje 
Der er ikke meget overskydende plads mellem rækkerne

Lars hjælper til med et brækjernElse er sat på plads og foran står Asea lokomotivet fra Rørdal

Assens nr. 3 løftes så deploriderne kan fjernes