Nyt fra Bafd 29-9-2012

Lørdag byggede vi videre på sporskiftet foran vognhallen. Glidepladerne til tungerne blev monteret, og vi brugte en del tid på retning af tungerne. De har tilsyneladende været udsat for adskillige opskæringer gennem tiden, for de var temmeligt skæve.

Tungerne blev lagt på plads og der resterer nu kun lidt tilpasning af disse samt spigring af tungepartiet. Vi fik også samlet en trækbuk og fastgjort denne. Peter har ageret fotograf denne dag.

Steffen

Retning af tunger efter opvarmning
Svejsning af  underlagsplader ved tungerod
Tilpasning af tunger