Nyt fra Bafd 29-8-2015

Lørdagen bød på mange forskelligt artede opgaver. Efter oprangering af banetoget på Hedehusgården var første stop Sølund st. Her blev det lokale sporskiftelåse smurt som et led i forberedelserne til søndagens tipvognsarrangement, ligesom vi fik smurt sporskifter.

Opsmøring af sporskifter medførte også lidt efterspigring på den gammeldags facon. 

Herefter kørte vi videre  til Brandhøj, hvor vi efter lidt omrangering kunne klargøre selvsamme tipvognstog til transport til Hedehusgård.

Klargøring af tipvognskolonnen til søndagens arrangement. CN

Bo og Peter gik på jagt i vognhallen og fandt et par roevognsaksler, der kan bruges til at udveksle nogle af de mest slidte under vores personvognsmateriel. Vi andre gik i gang med ballastudkørsel på Sletten og fortsatte med det resten af dagen. Otto og jeg fordelte ballasten, Claus kørte med M12 og sidetømmevognen og Lars læssede ballasten på Brandhøj. Sideløbende med dette fik han sammen med Bo og Peter savet en del brænde og læsset det i tipvogne. Godt trætte vendte vi alle tilbage til Hedehusgården sidst på eftermiddagen, hvor dagen blev afsluttet med en gang græsslåning på perronområdet og foran vognhallen.

Steffen

Læsning af ballast. CN
Brændesavning på Brandhøj med Bo som savfører. CN
Et stemningsbillede fra efterballastering på Sletten. Der bliver knoklet i varmen med aflæsning og fordeling af ballast. LLZ