Nyt fra Bafd 29-3-2014

I forbindelse med opstarten af vores svelleudskiftningsprojekt har vi behov for at bortskaffe en større mængde af sveller, der er blevet udskiftet i gennem de seneste par år. De har været opbevaret på deplorider,   og ved en fælles indsats i ugens løb er der blevet læsset i alt 2 containere med skønsmæssigt ca. 600 udtjente sveller, der formentlig ender som brændsel til flisfyrede kraftværker. I området omkring vognhallen kan man tydeligt se forskellen nu da de gamle svellestakke er fjernet.

Husk Bygningsdagen d. 26. april 2014.

Steffen

Svellerne læsses i en højsidet container. Det er ikke nemt at se noget fra
gravemaskinen, så der skal bruges lidt hjælp til at placere dem korrekt
En af de gamle svellestakke fjernes
Det pynter allerede i området, selvom projektet ikke er helt afsluttet.