Nyt fra Bafd 28-5-2016

Lørdagen blev brugt til sporarbejde på Rubjerg st. Begge sporskifter skulle have udvekslet svellerne ved trækbukken, da det er af stor betydning for sikkerheden, så tungerne i sporskiftet holdes fast under passage af en tog. Derfor skal svellerne som trækbukken sidder monteret på også være af høj kvalitet.

Vi startede dagen med at læsse 4 stk azobe sveller samt en mindre portion grus på Brandhøj st. Herefter kørte vi til Rubjerg og demonterede træktømmeret på det nordlige sporskifte. Afkortning af det nye azobe træktømmer og ikke mindst den efterfølgende hulboring samt isætning af spiger voldte os en del problemer, da azobe er en usædvanlig hård træsort, og dermed meget besværlig at bearbejde. Svellerne kom dog på plads og blev understoppet.

Herefter monterede vi låsebeslag på trækbukken til aflåsning med hængelås. Det samme blev gentaget på det sydlige sporskifte, men grundet tidsnød opgav vi at udveksle træktømmeret i dette sporskifte. Det blev derfor kun klargjort og må afvente lidt inden det udveksles.

Steffen

Der skal meget udstyr til blot at udskifte et par sporskiftesveller (KHA)

Påsvejsning af låsebeslag på trækbuk (KHA)
(LLZ)