Nyt fra Bafd 27-10-2018

I ugens løb har Lars, Finn og Ole forberedt svelleudveskling ved at løsne spigrene på hver anden svelle i kurven omkring km 3,0. Lørdag var det egentlig planen at begynde på selve svelleudvekslingen, men desværre var fremmødet kun 2 mand og så gav det ingen mening at begynde med dette.

Lars og jeg startede med at samle stumperne fra D10 sammen, så det atter ligner et lokomotiv. I den forbindelse fik vi også tømt brændstoftanken samt aftappet det sidste kølervæske af den demonterede køler.

Herefter kørte vi ned til kulgården, og fik den tømt for et læs grus, der var ankommet i løbet af oktober. Gruset skal bruges til underlag for et fliseareal mellem kulgården og Roskildevej. En længere snak med en næsten pensioneret hydraulik smed blev det også til, inden vi kørte til Brandhøj og hentede det læs sveller, der skal bruges til svelleudvekslingen. Svellerne blev hurtigt aflæsset langs med strækningen omkring km 3.0, hvorefter vi returnerede til Hedehusgård.

Dagen sluttede af med græsslåning på nordsiden af vognhallen.

Steffen

 2 mand og lidt løfteteknik skulle der til at få D10 til at se pæn ud igen efter
at motoren er udtaget.

Kulgården er næsten tømt for grus. Gruset skal udlægges på arealet til venstre.

199 stk. sveller blev aflæsset langs med sporet. Selvom vejretser pænt ud,
 så indtraf sæsonens første frost få timer senere.

Svellerne er lagt ud og der er klar til svelleudveksling.