Nyt fra Bafd 24-11-2018

Lige så stor en tradition julefrokosten for HVBs aktive medlemmer er, lige så etableret er traditionen, at der naturligvis arbejdes dagen efter. Fredag aften tilbragtes på restaurant Bryggergården i Roskilde med julemad, snaps og øl. Lørdag mødte 3 mand fra baneafdelingen op lidt over 10 og gik i roligt tempo i gang med dagens opgaver. Mens den sidst ankomne klædte om, fik Lars og Steffen revet blade væk fra arealet omkring kiosken, så der kan se nogenlunde ordentligt ud, når juletrafikken indledes på lørdag. Mikkel og en kammerat var forbi og hentede skydedøren fra en HJ-vogn på Brandhøj. Det var den sidste rest af de to HJ-vogne vi engang brugte som lager på Brandhøj.

Steffen har travlt med efterårets nedfaldne blade.

Efter arbejdet omkring kiosken var gjort, gik turen til Brandhøj, hvor vi hentede stoppemaskine og ballastvogne. Kurven nedenfor rampen km 0,4-0,5 havde efterhånden udviklet nogle overhøjdefejl som vi gerne ville have rettet inden julekørslen.

Efter vi fik fjernet de sidste rester af vores normalsporede godsvogne og ryddet op, har vi nu et godt, plant areal til ballastleverancer og lignende.

Lars betjener stoppemaskinen, mens Steffen justerer sporet med donkrafte.

Med understopningen klaret og ballasten groft udjævnet, var det tid til frokost. Den nød vi på banedæmningen, mens vi drømte os tilbage til 1950’erne og forestillede os den aktivitet, der ville have udfoldet sig hos Hedehusene Skærvefabrik kun 100 m fra hvor vi sad.

Efter frokost gik turen til Hedehusgård, hvor vi monterede plader på multigrabben og læssede stabilgrus.

To vogne er hurtigt læsset.

Mens ballasten blev læsset, ankom Kenneth med to forsøgsindkøbte ellamper. Efter lidt eksperimenteren udvalgte han én af modellerne som egnet til ophængning i vores halvlukkede personvogne. Ambitionen er at tilbyde oplyste vogne i dampstammen.Vi andre kørte ned ad rampen og læssede ballast af.

Ballasten er lagt ud og vognene tomme.

M 12 med ballastvogne og stoppemaskine på vej til Brandhøj. Kenneth kunne ikke lade være med at kaste sig ud i fordeling af ballasten.

Overhøjdefejlen er udbedret og banen er klar til julekørslen. Da M 12 er vendt tilbage fra Brandhøj uden tog, må skovle og kost ind på førerpladsen.