Nyt fra Bafd 24-10-2015

Lørdagen deltog i alt 11 mand i vores arbejde med svelleudskiftning mellem Sølund og Stenager. Vi nåede uden problemer frem til målet ved “Knallertvejen” og fik samlet de gamle sveller sammen. Dagens tal blev 49 stk og sammenlagt har vi nu udvekslet 1150 sveller siden opstarten på dette arbejde i 2014. Målet for Trafikstyrelsens projekttilskud er derfor nået, og den kommende måneds tid vil vi færdiggøre sporet med understopning og ballastering.

Claus, Kenneth og Ole har leveret billeder og video.

SteffenNye sveller læsses af deploriderne.Svellerne bores med det gamle spor som underlagInd i mellem dagens arbejde blev der afholdt køreskole på M40

Man kan godt få sig en hyggelig snak mens spigrene sættes fast i svellen

Spigrene bankes i med trykluft

Glæde ved håndstart!

Den sidste svelle før overkørslen er klar til ilægning
Det glade arbejdshold klar til at køre M40, energivognen samt stakken med gamle sveller retur til Brandhøj st.