Nyt fra Bafd. 23-06-2018

En lørdag med et tidligt eftermiddagssærtog og et reduceret arbejdshold satte grænser for hvilke opgaver vi kunne løse på banen. At en strømafbrydelse i Hedehusene i går også havde berøvet os startstrøm i gravemaskinen, gjorde ikke situationen bedre. Lars og Claus startede med en tur til Brandhøj med en roevogn, der blev afleveret i opbevaringshallen. Imens ryddede Steffen bevoksning med buskrydder på vognhalsbanegård og omkring museumshallen. Vel hjemme igen, flyttede vi rundt på materiel i museumshallen, så kun pæne enheder står på de fire spor i publikumsafdelingen.

Der blev rumsteret i den nordlige ende af Hedehusgård Station. Maskinafdelingen arbejdede i flere hold og havde bl.a. Da 7 ude i sommervejret.

Efter frokost afventede vi afgangen af særtoget, inden vi kastede vi os over opstart af gravemaskine, monterede stoppeenhed og rullede ud på vognhalsbanegården.

Særtoget kører ud i hedeland. Toget befordrede et bryllupsselskab og var behørigt pyntet med hvidt tyl.

Skifte 112 under stopning.

Rangeringen på vognhalsbanegården fortsatte mens understopningen pågik, så det blev til en kort pause, mens M 30 skubbede M 25 på plads. Når der er trafik i nabospor, må sikkerheden komme først!
Særtoget rangeres på plads i hallen. Igen måtte stopningen stoppes på grund af toggangen. En dag, hvor der virkeligt skete noget!

På trods af toggangen blev vi færdige med skifte 112. Vi ryddede op og kørte banetoget på plads i hallen. Dagen sluttede med en kold øl skænket i glaskrus og en snak om personvogne og sporvidder i Storbritannien. Næste lørdag er der endnu to skifter på vognhalsbanegården, der skal stoppes.