Nyt fra Bafd 22/02-14′ + div. opsamling

Lørdagen bragte komplet etablering af spor 104 i hallens nordende i hus.
Dette foregik effektivt med stor anvendelsesgrad af den hydraulisk mekanisering herfor, og mens sporet efterfølgende blev understoppet hurtigt af blot 2 deltagere, fortsatte resten af holdet med omrangering og udkørsel i tipvogne inde fra hallen af overskudsballast, til udenfor mellem spor 110 og hovedspor – hvor vi på hverdagsholdet denne uge satser på at nå og udjævne denne, og i tirsdags aflæssede tipvognlæs sten syd for hallen.

Udkørsel af overskuds-ballast, samt øvrige forberedelser i hallen skal skabe plads for etableringen af de 2 sidste spor her i,
idet nedkørsel med minigraver fra Storebæltsvogn i hallens 78mm-ende, afskæres ved kommende etablering af spor 105, og grusballast-udlægning er derfor påkrævet forud for etablering af spor 106,
– for etablering af bælte-kørevej op langs spor 108 og gulv.
Maskinen skal her afslutte balastudlægning og understopning, fra nord-enden og afsluttende i syd.

En produktiv og hyggelig dag på Brh. med 8 deltagere.

Denne blogopdatering også garneret med lidt opsamlingsbilleder – fra sidste lørdag, i mandags og onsdags:

Hurtig læsning af flere ton hydraulisk frasorterede sten mv..;-)

 

Opsamling af brænde

/
LLZ