Nyt fra Bafd 22-12-2012

Inden juleriet for alvor satte ind, fik vi genoptaget arbejdet ved vognhallen på Branhøj. Arbejdet havde ligget stille et par måneder pga. svelleudskiftning på Sletten samt den efterfølgende juletrafik og snerydning. Dagens arbejde bestod i forberedelser til lægning af sporet i skydebrograven. Som underlag til dette spor bruger vi nogle af de azobesveller, som vi har liggende. Problemet ved disse er dog, at de dels er meget svære at save over og dels umulige at løsne gamle svelleskruer i for at fjerne de påmonterede underlagsplader. Således gik det meste af dagen med at save, skifte kæde, save osv. mens Mikkel skar de gamle underlagsplader af.
Vores ene elværk strejkede også, så Kenneth brugte det meste af dagen til at finde et godt skjult brændstoffilter og udskifte dette med en mere brugbar løsning. Vi andre kunne heldigvis bruge vores reserve elværk i mellemtiden

Lars og Rasmus har leveret lidt billeder fra dagen.

På lørdag arbejder vi videre med skydebrograven og tilhørende spor.

Glædelig jul og godt nytår.
Steffen

Der saves azobe sveller og skæres underlagsplader af. En kæde holder ca. 2 snit.
Gravemaskinen klarer heldigvis håndteringen i dette King Size Mikado
Adgang forbudt i laboratoriet – der fejlsøges!