Nyt fra Bafd 22-11-2014

Fredag aften afholdt klubben julefrokost på Axelborg Bodega, men traditionen tro var der alligevel nogle der mødte frem dagen efter til lidt friskt udearbejde i Baneafdelingen. 4 mand arbejdede videre med rensning af overkørsler og understopning af sporet på Sletten og vi nåede i alt ca. 250 m uden problemer med stoppemaskinen. Vi fik lidt mere erfaring i at højdejustere sporet ved brug af en roterlaser, der i mange tilfælde er væsentligt bedre end det “forkromede øjemål”. Justeringsarbejdet kræver på denne måde indsats af ca. 3½ mand, så der blev også tid til at rense og smøre vores skinnedonkrafte, så de virker optimalt.

På hjemvejen mødte vi Carsten på Brandhøj, hvor han midlertidigt havde anbragt M2 i vognhallen, for at skaffe plads i hallen på Hedehusgaarden. På Brandhøj har der ligeledes været opmagasineret en personvogn, der nu er blevet fundet frem, så den kan klargøres og indsættes i juletogene.

Næste lørdag arbejder vi videre med understopning af sporet på Sletten, så det også er kar til juletogene.

Steffen

Sporet løftes med donkrafte foran stoppemaskinen. Skinnestøddene løftes
ekstra meget for at modvirke nedbøjning.

Donkraftene fjernes efter passagen af stoppemaskinen og bæres frem. 
 
Sporet er linet op og er klar til understopning
 
Køerne viste også stor interesse for dette, lidt larmende arbejde

Banetoget er også ganske interessant for vores 4-benede tilskuere.