Nyt fra Bafd 22-10-2016

Det har regnet stort set hele efterårsferien, så det var heller ikke tørvejr i lørdags, da vi begyndte at bygge sporskiftet ved kulgården. Forrige lørdag var sporskiftet blevet adskilt og der var gravet ud, så alt var klart til dagens indsats. Vi startede med at udlægge azobesvellerne manuelt. Herefter blev sporskiftedelene lagt på plads, og vi fik samlet alle lasker under til tider utroligt trange pladsforhold.

Mens dagens 3 efterårsferietog blev afviklet fik vi spigret en pæn del af sporskiftet og dette fortsætter vi med på lørdag. I værkstedet arbejdede Carsten, Bo og Peter bl.a. med adskillelse af T1 samt afrensning af lejerne til vores ene ballastvogn, så det reparerede hjulsæt atter kan monteres.

Steffen

En hættetrøje klædt Lars holder imod, mens Kenneth spænder laskeboltene.
Jørgen overvåger arbejdet eller prøver han blot at holde regnvandet ude af piben?

Der bores huller til spigrene. Azobe er så hårdt at vi må øge huldiameteren
6 mm i forhold til fyrretræ.