Nyt fra Bafd 21-3-2015

Baneafdelingen udgjordes denne lørdag af blot to mand, så vi besluttede ikke at arbejde videre med svelleudveksling, men derimod at lave forberedelse til de kommende ugers svelleudveksling og ikke mindst ankomsten af en ny leverance af sveller i den kommende uge.

På Brandhøj startede vi med at forbore sveller til ca. 100 lbm spor for at få gjort nogle sæt deplorider fri til at transportere de nye sveller, der leveres i løbet af ugen.Onsdagsholdet havde i ugens løb trukket spiger op i det meste af spor 1 på Brandhøj, og dette arbejde fik vi færdiggjort efter udlægning af de forborede sveller.

Efter en større omrokering af materiel fik vi frigjort i alt 4 sæt deplorider og læsset dem med transportskinner, som svellerne bliver læsset af på. Ved anvendelse af en større samling trækstænger blev de koblet sammen til et usædvanligt langt tog, og så gik det hjemad mod Hedehusgården i langsomt tempo.

Steffen

Deplorider håndrangeres ud fra det gamle oplagspladsspor på Brandhøj.
Sporskiftet i forgrunden fjernes om et par uger i forbindelse med svelle-
udvekslingen. (CN)

M12 henter den sidste portion sveller af forrige leverance (CN)

Forborede sveller er udlagt, klar til ilægning (CN)

M12 med deploridetransport-toget
Deplorider klar til at modtage svelleleverancen (CN)