Nyt fra Bafd 21-2-2015

I løbet af det kommende forår skal vi gerne nå at udveksle sveller fra Brandhøj til omkring km 1.0, i alt ca. 600 m. Det skal helst være overstået inden kørselssæsonen, så planen har hele tiden været at starte så snart det blev muligt, hvilket vil sige at frosten skal være gået af jorden.
Vi besluttede lørdag at gå i gang med svelleudskiftningen, og startede med spor 2 på Brandhøj. Spor 1 og 2 ligger begge langs med en perron, og vi kunne derfor ikke umiddelbart bruge den sædvanlige metode med at gravemaskinen kører langs med sporet og trække svellerne ud. I dette tilfælde kunne vi holde med gravemaskinen på vognen i det ene spor og skifte sveller i det andet.

En anden udfordring er, at sporet på Brandhøj og nord herfor er bygget med 22 kg/m skinner i stedet for 24 kg/m skinner. Der er derfor i vinterens løb blevet bygget en anden svelleborelære netop til denne skinnetype. Denne borelære skulle finindstilles og blev efter arbejdet på Brandhøj yderligere forbedret i værkstedet, så den er klar til næste lørdag. I alt fik vi skiftet 38 sveller indtil vi løb tør for nye sveller. De resterende 250 stk. nye sveller var nemlig placeret på Hedehusgården og først sidst på dagen fik vi hentet dem ned til Brandhøj.

Alle billeder er leveret af Claus.

Steffen

Spigrene løsnes. Det småregnede hele dagen, men vi kunne nogenlunde holde
varmen alligevel suppleret med et par ophold i banevognen. D13 er på
inspektionstur på jagt efter hjul til M9.

Den nye borelære til 22 kg skinner afprøves. Den blev først senere på dagen fin-
indstillet og svejsetangen erstattet af en bolt til at holde det korrekte mål.Gravemaskinen holder i spor 1 og trækker sveller ud i spor 2

De kommende hjul til M9 aflæsses på gården. De stammer fra et ophugget
Pedershaab lokomotiv i Kongerslev.

M12 med de resterende sveller. Heldigvis skulle der gerne komme friske
forsyninger om en måneds tid.