Nyt fra Bafd. 21-11-2015

Sneen har nu lagt en tyk dyne over det meste af Sjælland, men lørdagens arbejde nåede heldigvis netop at blive afsluttet inden sneen væltede ned. Sporarbejdet mellem Sølund og Brandhøj er derved afsluttet for denne gang og der er klar til årets juletrafik, dog med en enkelt hastighedsnedsættelse ved “Knallertvejen”, da selve overkørslen først lægges om til foråret.

På lørdag klargører vi resten af banen til juletrafikken, hvilket forventeligt omfatter en kraftig indsats med at fjerne træer, der pga. snepresset er væltet ned over sporet.

Steffen

Stoppemaskinen arbejder sig gennem kurven ved Brandhøjbanen og bagefter
følger ballastfordelingsholdet (CN). I baggrunden holder M40 med ballastvogne.


En lille video der viser stoppemaskinen i aktion. Foran maskinen graves der ud til donkrafte så sporet
kan løftes på plads og der kan indlægges overhøjde. (CN)

Der arbejdes med sporstykket op til Knallertvejen (OPB)
Efterballastering langs med den nu udtørrede sø (OPB)