Nyt fra Bafd 21-08-2017

De seneste par køredage er grene begyndt at hænge lidt for tæt på vores personvogne og passagerer. Arbejdsholdet fra baneafdelingen foretog derfor udrykning med et rydningstog. Vi startede med at rydde grene på strækningen fra Hedehusgård og ned ad rampen. Vi arbejdede under lidt af et tidspres, for vi skulle koordinere arbejdet med et særtog med gæster fra DieselHouse, der skulle tilbage efter en tur til Fem Ege.

Nedhængende grene klippes med vores hydrauliske fingerklipper.

M 25 og særtoget ankommer i spor 2 på Hedehusgård, mens arbejdstoget venter i spor 3.

Efter særtoget og dets passagerer var ankommet til Hedehusgård, kørte arbejdsholdet igen ud til rydningsarbejdet. Denne gang ved Fiskesøen nord for Sølund. Efter en eftermiddag med hårdt arbejde kunne de sidste dele af holdet køre i remise omkring 18.30.

Det var tiltrængt med en studsning af bevoksningen mellem Hedehusgård og Sølund. Forhåbentlig kan passagerer og togpersonale nu befare strækningen uden fare for at grene generer dem.