Nyt fra Bafd 2-6-2012

Lørdag fortsatte vi efterspændingen af laskebolte, og fik spændt de releativt få løse bolte mellem Hedehusgården og Brandhøj. Derefter valgte vi at blive på Brandhøj, da juni måned netop havde sat ind med nogle heftige regnbyer, og det så var rart at kunne lave noget indendørs under bygerne.

Vi fik arbejdet lidt videre på et af sporskifterne foran vognhallen og fik desuden rettet og repareret trækstangen til et andet sporskifte. Vores værkstedsvogn blev forsynet med en fatsmonteret udendørs skruestik, som allerede blev taget i brug under arbejdet med trækstangen, da den var for uhåndterlig inderdørs i vognen.

I vognhallen fik vi genmonteret tanken på elgeneratoren og afprøvet denne. Udstødningen blev også ført ud gennem ydervæggen i stedet for ud i selve hallen. Endelig blev den resterende del af pallereolerne boltet fast til gulvet, så de ikke vælter ved evt. påkørsel.

Næste lørdag arbejdes der enten videre med sporskifterne på Brandhøj eller med afprøvning af slagleklipperen, hvis den når at blive klar inden da.

Steffen

Der er stillet pallereoler op langs med den ene langsside i vognhallen.
 Ialt er der plads til mere end 100 paller.
Lidt besværlige arbejdsforhold.