Nyt fra Bafd 2-5-2015 – Opdateret

På HVB er der fuld aktivitet på banen og i værkstederne med klargøring til kørselssæsonen, der starter om 14 dage. Vognene er ved at blive efterset og i lørdags var det tid til den årlige klargøring af banen. Vi fik gennemgået hele strækningen og dette arbejde omfattede vask af stationsskilte og overkørselsskilte, rengøring af tvangsskinner ved overkørsler og sporskifter samt opmåling af sporskifter for at kontrollere om de stadigvæk er forsvarlige at benytte. Undervejs blev der også tid til udførelse af småreparationer og sågar flytning af et skilte ved en overkørsel, der gennem nogle år har stået i vejen, når der køres med slagleklipper.

Et hjemkomsten til Hedehusgården forsatte et lille hold med reparation af vores gravemaskine. Tidligere på ugen var hurtigskiftet blevet repareret og nu blev reparationen af det ene betjeningshåndtag afsluttet.Overkørslen ved Hedehusgården blæses ren med trykluft (LLZ) 

Steffen

Med et motoriseret jordbor laves der et nyt hul til overkørselsskiltet (LLZ)
Bolte efterspændes i et sporskifte på Sølund st. (KHA)
Ved den lave oplagsplads var der et par sveller, som stoppemaskinen ikke
kunne komme til at understoppe. Derfor stoppes der med trykluft (KHA)En kontakt i betjeningshåndtaget til gravemaskinen var slidt op og er blevet
fornyet. Materialeprisen til dette stykke gør det selv arbejde var 5 kr., men
udbyttet er enormt.  (KHA)
Mens mørket falder på arbejdes der med reparation af lynskiftet på grave-
maskinen. En hydraulikcylinder var blevet utæt (KHA)