Nyt fra Bafd 19-3-2016

Lørdag var der stor aktivitet på Hedehusgården. Et hold skulle efter planen skifte de sidste 20 sveller i spor 3. Et andet arbejdshold skulle færdiggøre det årlige eftersyn af en af personvognene og der skulle også udføres arbejde på M 30.

To ihærdige medlemmer løsner spirg i spor 3. I baggrunden arbejder Carsten på den grønne Schöma overvåget af remisekatten.

Det var udmærket vejr til sporarbejde; let sol, næsten ingen vind og en behagelig temperatur. Vi fjernede den tredjeskinne, der var lagt i spor 3 nærmest drejeskiven. Den blev lagt i starten af 1990’erne for at muliggøre rangering med det 785 mm. materiel, der var henstillet i spor 4. Materiellet er nu bragt under tag i opbevaringshallen. Når det igen vender tilbage til Hedehusgården er det for at blive omsporet og restaureret!

Ny sveller lægges i spor 3. Kenneth bærer spormål ud.
Sporet samles igen. Det er næsten 30 år siden spor 3 nåede drejeskiven. Mon det varer 30 år, inden vi igen arbejder i spor 3?


Efter sporet var samlet, ballasten udjævnet midlertidigt og værktøjet samlet sammen, kørte vi til Brandhøj for at læsse ballast og hente stoppemaskinen. Begge dele skal bruges til justering og understopning af spor 3. Vi fik læsset vores to ballastvogne med top og for at komme sikkert hjem til Hedehusgården kørte vi hjem ad to omgange. Alt materiel blev kørt på plads i vognhallen. Kun de to ballastvogne henstilledes aflåste på vognhalsbanegårdens lange udtræksspor.

Der fyldes godt i ballastvognene fra bunkerne på Brandhøj.
Efter vogneftersynet rangeres to personvogne væk fra den store remise. Fra venstre ses No. 3’s gamle kedel, M 15 (tidligere nr. 3 i Ivigtut), M 30 og M 9 med to åbne personvogne.