Nyt fra Bafd. 19-05-2018

Dagen før sommerkørslens første køredag brugte baneafdelingen på lettere sporvedligeholdelse og forberedelse af stationsarealer. Så mødes vores passagerer af så velplejet en bane og perroner som muligt.

Mens vi klargjorde banetoget nåede Steffen at male døren til vognhallen og straks derefter gik turen videre til Sølund. Her var der kun en smule græs at slå, da perronen allerede har været under behandling af Viggo og hans far. Nord for stationen blev en række løse spigr slået forsvarligt i. En af flere mindre opgaver vi i dagens løb fik streget af banechefens liste over mindre sporfejl.

På Brandhøj spiste vi frokost i skyggen af opbevaringshallen inden vi kastede os over græsslåningen af perroner og omgivende arealer. Med en koncentreret indsats fik vi ryddet området mellem birketræerne for sandtorn og klargjort det til plænetraktoren. På den måde er det lettere fremover at holde området pænt og præsentabelt. Måske har vi skabt et sted, hvor jernbaneinteresserede kan nyde togkrydsninger fra en medbragt campingstol i træernes skygge?

Græsarealet på Brandhøj udvides og danner efterhånden en stor sammenhængende plads. Fremfor alt er den let at vedligeholde med plænetraktoren.

Hedeland har i løbet af vinteren ryddet en del bevoksning i kurven ved km. 4,0. Vi fik ved en koncentreret indsats pudset træerne endeligt af mod sporet ved hjælp af vores nye ørnenæb og to teleskopsave. Der var masser af mennesker i Hedeland og et par stykker råbte ‘Vi ses i morgen’. De er sikkert at finde i søndagens tog?

Løse laskebolte spændes. Her ved km. 2,1 på Sletten.Endnu en af de mindre sporfejl vi fik rettet op på i løbet af dagen.

Jeg forlod arbejdsholdet 15.30. Da havde vi nået km. 0,4 og gjorde klar til at rydde bevoksning. Med den energi der var i arbejdsholdet er kurven sikkert blevet ryddet for indhængende bevoksning og klar til sommerkørslen.