Nyt fra Bafd 18-04-2015

Lørdag startede vi dagen med at samle stoppemaskinen, der gennem et stykke tid har været adskilt for reparation af et styr til den ene stoppeenhed. Der blev også foretaget en væsentlig forbedring af komforten for maskinføreren, da vi samtidig monterede et sæde ved betjeningshåndtagene, så man nu kører med maskinen i stedet for at gå bag efter den. Selve sædet er i øvrigt genbrug fra en dambrugstrolje fra Sig.

Mens arbejdet med stoppemaskinen stod på benyttede resten af holdet chancen til at få kørt lidt ballast ud, dels på Sletten og dels nord for Brandhøj. Efter frokost gik vi så i gang med sporjusteringen og færdiggjort 70 m spor nord for Brandhøj.

Claus har leveret dagens billeder samt et på par klip af stoppemaskinen i aktion og ikke mindst en glad maskinfører, der afprøver det ny-monterede sædes bevægelsesgrader.
https://www.youtube.com/watch?v=u44mMZ5lLmY

https://www.youtube.com/watch?v=rzUx_cTkCFY

Husk bygningsdagen på næste lørdag. Tilmelding til mig senest onsdag, hvis man vil have del i den kulinariske del af arrangementet.

Steffen

Der læsses ballast foran hallen på Brandhøj mens der arbejdes med stoppemaskinen i baggrunden

Aflæsning af ballast lige nord for Brandhøj. Her lå det nu fjernede sporskifte
til den høje oplagsplads. De tilhørende skinner ses til højre i billedet.

Der suppleres med ballast på Sletten ved den nordlige kvægrist

Stoppemaskinen i aktion nord for Brandhøj