Nyt fra Bafd 18-03-2017

Baneafdelingen bestod denne lørdag af 4 mand, der med det sædvanlige gode humør begav sig mod Brandhøj st. for at udføre dagens arbejde i regnvejr. Kenneth og Lars begyndte at rette arealet af mellem hovedsporene og sporviften foran vognhallen, således at det med tiden kan vedligeholdes blot med en græsslåmaskine.

Claus og jeg fortsatte sidste lørdags opgave med at montere tvangskinner i overkørslen ind til arealet og fik færdiggjort dette arbejde. Vi fandt på en specialløsning, således at der kunne monteres tvangsskinner med den korrekte sporrille på trods af, at overkørslen, modsat normalt, et bygget med underlagsplader.

Dagen blev sluttet af på Hedehusgården, hvor vi fik udskiftet låsen ind til snedkerværkstedet, da den tidligere på ugen var gået i stykker og dermed var næsten umulig at låse op.
Claus har leveret dagens billeder.

Steffen

Lars og Kenneth er gået i gang med at planere arealet langs sporviften
M40 får lov til at trække et rigtigt tipvognstog


Det planerede areal
Tvangsskinnerne spigres

Solen kom frem og så var det lidt sjovere at spænde laskebolte
Der tilfyldes langs med overkørslen
En næsten færdig overkørsel. Kun fyldet i midten mangler