Nyt fra Bafd. 17-11-2018

Klar til afgang – mon Lars dukker op?


Sidste weekend fik et ihærdigt banehold skiftet 94 sveller, trods mange løbere der passerede forbi arbejdsstedet. Denne lørdag, hvor vejret igen viste sig fra den pæne side med let vind og lidt sol, skulle stykket understoppes. Vi startede med tre mand – Banechefen, formanden og Sekretæren med at læsse banevognen med et læst pallerammer, som vi afleverede på Brh. Derefte blev stoppemaskinen koblet på toget og efter en besigtigelse af det nytilkomne materiel fra Panum, gik turen til kurven ved 3 km stenen. Lidt senere sluttede Lars sig til holdet efter arbejde på natholdet – kørt dertil af selveste vores æresmedlem, Bent Klingenberg – Fint skal det være ? Første del af arbejdet blev at fjerne de mange græstuer, der har været på dette stykke af banen. Et dejligt, manuelt stykke arbejde – dog hjulpet på vej af en hurtig gennemkørsel med stoppemaskinen for at løsne tørvene. Efter en dejlig frokostpause i solen, så gik den endelige stoppetur i gang – samtidig med at vi fortsatte med at fjerne tørv. Da jeg havde hjulpet til med at rette sporet ind, så måtte jeg forlade selskabet – der var planer om at få indsamlet de gamle sveller ind på de deplorider, som stod på Rubjerg. Atter en hyggelig dag på banen!

Tilføjelse: Hyggen fortsatte efter Leif var kørt. De 94 udskiftede sveller blev manuelt læsset, værktøjet læsset og arbejdsområdet soigneret. En kaffepause nåede vi også, inden vi kørte til Brandhøj og satte stoppemaskinen på plads i vognallen og deploriderne i sidesporet på den lave oplagsplads. Det var relativt mørkt, da vi nåede tilbage på Hedehusgården, men vi fortsatte arbejdet med at skifte et par pærer i lamper på Hhg. Vi nåede også en snak med Peter Post og Claus W, der havde klargjort kiosken til julekørslen.
Claus N

Kort stop ved ridestien, hvor der ofte er fyldt op i rillen ved tvangsskinnen.

Vel ankommet til dagens opgave måtte vi lige sideflytte de gamle sveller lidt.

Så dukkede Lars op – kørt dertil af Bent, som besigtigede banen ved samme lejlighed .

Understopningen godt i gang ved km 3.0

Tid til frokostpause i solskin og smukke efteårsfarver

Nivellering af sporet, mens stoppemaskinen er på vej

Men vanlig rutine betjenes de mange håndtag effektivt

Dagens operation er udført – tilbage er kun oprydning og en tur med skinnekosten.
Vores stærke formand bøjer brækstænger på det stenhårde maveskin!
Klar til hjemkørsel i det tiltagende tusmørke.