Nyt fra Bafd 17-10-2015

Lørdagens vejr var ikke det mest indbydende. Alligevel kunne vi ved arbejdsdagens start konstatere et fremmøde på seks mand; Ole, Finn, Lars, Benjamin, Otto og undertegnede. Som de seneste lørdage skulle vi skifte sveller mellem Brandhøj og Sølund. På Brandhøj station ankom vi tidligt nok til at forskrække en græssende hjort. Efter at have afhentet de nye sveller og M 40 med energivognen, begyndte vi arbejdet med at hive spirg op. Som sidste lørdag fik vi hurtigt selskab af forbipasserende, der fik lov at prøve kræfter med brækjern og håndstart af M 40.

Vi havde også selskab af vores nabo, Brandhøjbanen, der havde køredag i anledning af efterårsferien. Igennem tågen skimtes et af deres tog i baggrunden. I forgrunden kæmper Benjamin og Lars med et genstridigt spirg.

Vi arbejdede os støt og roligt gennem stakken af nye sveller på deploriderne og de overtog efterhånden de gamle svellers plads i sporet.

Otto og Benjamin i gang med at slå spirg i de nye sveller. I baggrunden ‘Knallertvejen’, der er mål for efterårets svelleudskiftning. Mon ikke målet nås på lørdag?
Vi rydder straks pænt op efter os! 54 gamle sveller blev læsset på deploriderne, og på lørdag må vi tage hul på en ny ladning sveller fra sidesporet på Brandhøj station.

Vi var færdige med udvekslingen af 54 sveller omkring kaffetid. Vi sluttede arbejdsdagen af med at indsamle de gamle sveller og køre dem til spor 2 på Brandhøj. Dér afventer omkring 500 gamle sveller på fire sæt deplorider nu afhentning for efterfølgende bortskaffelse på kontrolleret losseplads.

Med placeringen af det fjerde sæt deplorider med gamle sveller i spor 2 på Brandhøj går arbejdsdagen ind i sin sidste fase. Nu skal vi bare hjem til Hedehusgården – noget der kan være lidt vanskeligt på denne årstid på grund af fedtede skinner. Vi kom dog hjem i fin stil – tilfredse med vores indsats.