Nyt fra Bafd 17-1-2015

Lørdag fortsatte materielflytningen på Brandhøj. Første opgave var at skubbe Da7’s gamle kedel på plads i hallen og dernæst blev M32 flyttet på plads i 600 mm sporet inde i hallen. Mens jeg fortsatte med at lave lidt tilpasninger af skinneenderne, der støder op til skydebroen, tog resten af holdet ned på den lave oplagsplads for at hente vores 785 mm materiel fra Københavns Vandforsyning frem. Der var ikke blevet mindre vådt på den lave oplagsplads i ugens løb, men det lykkedes at læsse i alt 6 kraftige undervogne på deplorider og transportere dem op til hallen. Her blev de læsset af og smurt op, da de alle er forsynet med glidelejer.

Maskinafdelingens godsvogn på Brandhøj indeholder stadigvæk adskillige motorer, og vi brugte således resten af eftermiddagen på at hente nogle af disse ud af godsvognen. De blev placeret på et par af 785 mm undervognene og skubbet ind i hallen.

Som kuriosum kan nævnes, at et par af undervognene fra Københavns Vandforsyning bærer præg af, at være omsporet fra ca. 900 mm og i øvrigt er identiske med den type tipvogne, der fandtes på Hammersholt Teglværk. Disse kan ses i den oprindelige udførelse på http://evp.dk/index.php?page=hammersholt-teglvark . Da en del af de øvrige vogne tydeligvis også er opbygget på aksler, der oprindeligt har været længere, er det ikke usandsynligt Københavns Vandforsyning har købt materiel fra Hammersholt Teglværk i slutningen af 60’erne og derefter ombygget det til rørtransport vogne mv.

Steffen

Da7’s gamle kedel er placeret på en tipvognsunderdel fra Kähler, Korsør

M32 skubbes på plads i 600 mm sporene. Den kan rulle, men det går lidt trægt
En 785 mm undervogn læsses på deplorider (CN)

Materiellet løftes fri af krattet (CN)

785 mm materiel trækkes fri og klargøres til løft (CN)

M12 er ankommet med 785 mm materiellet fra den lave oplagsplads

Opsmøring af aksellejer på tipvogns undervognene fra Hammersholt (CN)
Lige inden mørket falder på, læsses en stribe gamle motorer på 785 mm
materiellet (CN)