Nyt fra Bafd. 17-09-2016

Efter vi i sidste uge afsluttede malingen af alle sporskiftebukkene på Brandhøj, skulle vi nu se hvor mange af de øvrige skifter vi kunne nå. Desuden skulle vi nå at sætte køreplaner op, så besøgende i Hedeland kan se hvornår vi kører tog i efterårsferien.

Efterårskøreplanen er sat op og nu renser vi lidt graffiti af stationsskiltet. Det skal vi heldigvis meget sjældent.

Undervejs til Fem Ege gravede vi prototypen på vores nye mærke for vejoverkørsel med nedsat sigt ned. Vel ankommet til Fem Ege blev de to skiftetræk sandblæst og grundet. Da vi var fem mand, kunne vi også sætte kræfter af til at male stationsskiltet på perronen og den træbeklædte overgang i spor 2.

Den nordlige trækbuk på Fem Ege er grundet. Jørgen tager lige tid til at få has på lidt generende buskads.
Arbejdsholdet spiser frokost ved bordene vest for Fem Ege station. Det er ikke altid vi sidder så komfortabelt og spiser i baneafdelingen.
Mens vi arbejdede på Fem Ege, aflagde Hans og Carsten besøg i M 3, som var ude på sin sikkert længste køretur nogensinde.

Efter frokosten kørte vi til Rubjerg station og nåede undervejs at male stationsskiltet på Plantagen trinbræt. Begge skiftebukke blev sandblæst og grundet. På Rubjerg stødte Lars til arbejdsholdet og vi fik malet stationsbænken og taget mål til et nyt stationsskilt. På vejen hjem til Hedehusgård nåede vi desuden at male skiltene på Stenager og Sølund, ligesom vi fik klippet en del havtorn ned.

Steffen sandblæser med skibakken i baggrunden.

Lars, Steffen og Claus maler stationsskilt på Sølund.

Der er læs på bagperronen! Udover Lars’ cykel havde vi en sporskifteviser med hjem. Den skal vi undersøge lidt nærmere. Måske er der muligheder i den?