Nyt fra Bafd 16-4-2016

Gennem et par år har vi været enige om at et betondæk i bunden af kulgården ville gøre den væsentligt mere anvendelig. Problemet har bare været, at der næsten altid har ligget en større eller mindre mængde kul og så er det lidt svært at komme til at støbe en bund i kulgården. Op til jul blev beholdningen kørt i bund og derfor var chancen der nu til at lave betondækket.

Vi startede med at fjerne de sidste kulrester samt at fjerne de hidtidige løstliggende jernplader. Herefter blev muldjord gravet væk og der blev indbygget stabiltgrus. Til sidst fik vi udlagt armeringsnet og sat kantforskalling op. Nu er der derfor klar til støbning og med lidt held sker det i den kommende uge.

Ved siden af dette arbejde fik vi også ryddet lidt op i krattet ud mod Roskildevej, og Jørgen kørte dette på genbrugspladsen på hjemvejen.

Steffen

Bunden er klargjort og der opsættes kantforskalling (LLZ)

Armeringsnettet udlægges og monteres på “kongekroner” (LLZ)