Nyt fra Bafd 16-3-2019

På en lørdag, hvor det for første gang i en hel uge ikke regnede, følte dagens hold i baneafdelingen sig heldige. Dagen blev da også produktiv, men bød også på et mindre maskinhaveri.

Spor 25 forsynet med nye sveller og trækket i skifte 110 færdiggjort.

Dagens opgaver var fortsættelse af svelleudskiftning på vognhalsbanegården. Spor 25 stod for tur og skifte 110 skulle forsynes med træk. Arbejdet startede med afhentning af 26 nye sveller til indbygning. Spor 25 blev pillet fra hinanden og et par skinner justeret i længden, således at stødspillerummene overholder de foreskrevne mål. Nye laskebolte blev fundet frem.

Nye sveller hentes fra det rullende svellelager i udtrækssporet.

Trods mørker skyer af og til kom der ingen regn. Mogens var på visit og så på, mens de første gamle sveller problemfrit blev løftet fri af ballasten. Så lød der et smæld…

En hydraulikslange er bristet og Lars er i færd med oprensning af oliespild. Skift af slange er nu på programmet.

Med gravemaskinen ude af drift måtte vi revurdere dagens program. Vi fokuserede på at få sporene farbare, mens fjernelse af de gamle sveller blev udsat til en anden dag. Selv uden gravemaskine gik arbejdet dog rask fremad. Det er dejligt bekræftende, at baneholdet stadig kan udrette noget uden den bæltekørende kammerat.

Frem med den manuelle svelletang. Nye sveller hives på plads i hullerne efter de gamle.

Laskeboltene spændes. Her håndspænder Lars de små bolte i laskesamlingen, der forbinder vognhalsbanegårdens 17 kg/m skinner med selve hallens spor, der består af 12 kg/m skinner.

Arbejdet nærmer sig sin afslutning. Lars er begyndt at rydde op. Steffen banker de sidste spirg i bund.

Med sporet færdigt var det kaffetid og efter den varme drik, blev de gamle sveller arrangeret, så sporet dog er nogenlunde farbart. Udjævning af de værste bunker af ballast blev foretaget sideløbende med montering af træk på skifte 110.

Imens var Bruno i sving med sin biodynamiske algebekæmpelsesmikstur rundt om på Hedehusgård Stations trækonstruktioner. Det skaber et godt grundlag for evt. maleopgaver på den kommende bygningsdag.

Bruno fjerner alevækst fra hegnet omkring km. 0.