Nyt fra Bafd 16-09-2017

Efter en uge med en del regn, var det som om vejrguderne tilsmilede baneafdelingen på den lørdag, hvor vi skulle indlede svelleudskiftningsprojektet som vi fik midler til fra veterantogspuljen. På programmet stod udskiftning af sveller på rampen syd for Brandhøj, der fører banen op til sletten.

Et pænt fremmøde sikrede en hurtig opstart på arbejdet og inden frokost lå de første nye sveller allerede fastspigrede på deres plads i sporet.

Efter afgang fra Hedehusgård delte arbejdsstyrken sig i to: En gruppe forborede sveller og den anden gruppe fortsatte til arbejdsstedet og begyndte afsidning med gravemaskine og optrækning af spiger.

Klokken er lidt over 11, gravemaskinen er på plads og hovedparten af spigerne er trukket op.
Det er snart frokost, men de første sveller er allerede på plads i sporet. Forrest spigrer Steffen, Benjamin klargør sveller, underlagsplader og spirg, mens Kenneth, Jørgen og Lars udtager gamle sveller og skubber nye på plads.
Sideløbende med svelleudskiftningen nåede vi også at rydde lidt bevoksning. Når vi arbejder i sporet kan vi i små pauser ofte nå at rydde lidt grønt på arbejdsstedet. Så bliver alle holdt i beskæftigelse!

Efter frokostpausen fortsatte arbejdet i samme tempo og inden vi havde set os om havde vi udskiftet 38 sveller. Da banen endnu befares af særtog, skulle vi efterlade et driftklart spor. Vi skulle derfor efter svelleudskiftningen også nå en enkelt tur gennem sporet med stoppemaskinen.

M 40 har hentet stoppemaskinen på Brandhøj og understopningen er kommet i gang. Kort efter kunne sporet meldes klar til drift igen.

Efter endt arbejde, gjorde vi holdt på Brandhøj og borede lige et lille parti sveller, så de er klar til udlægning. Resten af arbejdsholdet klippede grene imens.

Otte mand nåede i løbet af dagen at deltage på arbejdsholdet og opgaven blev nået på så kort tid, at vi efter ankomst til Hedehusgård havde rigelig tid til dieselpåfyldning og M 12 fik også suppleret sin sandpåfyldning. De mest arbejdsivrige nåede også at rense tagrenden på vognhallen – noget vi åbenbart havde glemt til bygningsdagen?