Nyt fra Bafd 16-01-2016

Lørdag fortsatte arbejdet med materielflytning. I et flot vinterlandskab blev damplokomotivet “Else”, O&K 9774/1921 transporteret ned på Brandhøj og sænket ned på skydebroen. Det har sporvidden 785 mm og skal derfor anbringes på de nordlige spor i vognhallen. Desværre er det voldsomt beskadiget af mange års ophold udendørs indtil HVB overtog det, og det kan derfor ikke længere rulle. Vi satser derfor på næste lørdag at rykke det på plads ved at smøre skinnerne ind i fedt og kure lokomotivet på plads.

Steffen
I ugens løb var Bafd også aktiv. Jørgen og Lars har fjernet gamle
sveller ved det sporskifte i nordenden af Brandhøj, der blev optaget
sidste år.
Else på vej mod Sølund st.

Lokomotivet var placeret på deplorider og surret til disse.Else er ankommet til vognhallen og køres indenfor til formentlig
mange års opbevaring under tag.