Nyt fra Bafd. 15/2-14′

Dagen blev et glædeligt fremskridt i retning af færdiggørelse af 785mm-sporene i magasinhallen hvor
7 mand deltog på en konstruktiv og hyggelig dag i vognhallen.

 Spor 103 blev spigret

og justeret,

og ballast her udlagt præcist med grab påsat sider,

hvorefter “edderkoppen” – den 4 benede hydrauliske spor-understopper blev anvendt

hvorved samtidigt blev afprøvet den nyligt monterede slyngkobling herpå,

 

Øverste 3 mm af not efter præcisionstilpasning på fræser
til slyngkoblingens 5 mm brede not-spor.

Nederste 3 mm af not urørt, med 6 mm bredde – passende i hydraulik-motorens aksel.

( / Billedet vender ikke på hovedet;-)

 

med tilfredsstillende / tilsigtet resultat, idet oliemotorens kraftoverføring til understopperens vibrations-excentrik,
ved stop og start af oliemotoren – ikke længere resulterer i en uhensigtsmæssig, voldsom påvirkning af oliemotoren, da koblingens bløde afbrydelse af kraftoverførslen,
skåner motoren fra bevægelses-energien af den roterende excentrik.

Understopperen er relativt ukompliceret at betjene, og kræver blot 2 mand;
En maskinfører og en konstant koncentreret kontrollant for opnåelse af korrekt sporhøjde.
 /
I forhold til erfaringer med understopperens anvendelse sidste år på sveller i sporskifter på hovedstrækningen, og på skydebrogravens kraftigere udførte spor, kræves der på korte sporlængder med lettere skinner som her, betydelig mere forsigtighed, idet sporet naturligvis let løftes.

Onsdag udjævnes ballast og sveller fejes fri herfor på det nyetablerede spor – af hensyn til sikker færdsel på 2 ben – og dyngen af frasorterede sten vest for dette, grabbes i tipvogne
(mhp. transport heraf til konstruktiv anvendelse andetsteds), således der skabes plads for etableringen af de hallens sidste 3 spor, hvilket der arbejdes videre med lørdag.

/
LLZ