Nyt fra Bafd 14-4-2012

Arne blæser sporet rent mens Finn og Anne-Marie gør kiosken forårsklar

Lørdagen blev brugt på forårsklargøring på banen. Vi kørte hele strækningen igennem og fik undervejs vasket og efterset overkørselsskiltene, blæst tunger og hjertestykker rene i alle sporskifter samt oprenset alle overkørslerne. Lidt beskæring af bevoksningen blev det også til.

Alt så ud til at have klaret vinteren og vores overkørselsanlæg ved Stærkendevejen tændte, som det skulle. Slukke automatisk kan det dog først når skinnerne er slidt rene for rust.

På vejen tilbage afhentede vi Kenneth, der i mellemtiden har vibreret gruset langs med siden og i bunden af skydebrograven i vognhallen.

Næste lørdag skal vi formentlig færdiggøre det sidste understopningsarbejde ved overkørslen syd for Brandhøj samt rette et par perronelementer op på Rubjerg.

Husk tilmelding til bygningsdagen d. 28-4-2012.

Steffen

Skiltevask og oprensning af overkørslen syd for Brandhøj st.