Nyt fra Bafd 14-3-2015

Lørdag fortsatte vi med svelleudskiftning i spor 2 på Brandhøj, hvor Kenneth, Lars, Mollerup og jeg fik udvekslet 45 sveller i løbet af dagen. Arbejdet var lidt besværligt, fordi der langs med perronen kun er begrænset plads til at trække svellerne ud, men ellers forløb det uden problemer. Dagen blev sluttet af med at sætte et par dambrugskøretøjer og en fladvogn fra Ålborg på plads i vognhallen. Fladvognen er af ukendt oprindelse, men har været placeret sammen med damplokomotivet Else på en legeplads i Ålborg. På akselkasserne er der indstøbt “FLS” så en forbindelse til cementindustrien kan bestemt ikke udelukkes. Sporvidden er 785 mm.

Både Kenneth og Lars tog billeder i løbet af dagen, så dette indlæg forventes opdateret med billeder af lørdagens arbejde i løbet af de kommende par dage. Første billede er nu lagt op.

Steffen

I Baneafdelingen gør vi en del for at forbedre arbejdsprocesserne, så vi bliver
mindre trætte i løbet af dagen. “Chefen på spanden” er et eksempel på dette.
Der er ingen grund til at kravle rundt på knæene, når man kan sidde nogenlunde
behageligt på en spand og sætte spigrene på plads.