Nyt fra Bafd 14-1-2012

Dagens arbejde bestod i at hente yderliger perronelementer til den skydebrograv, der skal etableres i vognhallen på Brandhøj. Sideløbende med dette fik vi påbegyndt indsamling af diverse spormaterialer, som med tiden skal bringes under tag. Det blev til en palle lasker til 27 kg skinner samt en palle spiger, som blev anbragt i pallereolen i vognhallen. Storebæltvognen er meget anvendelig til dette formål, da den har stor lasteplads og vi kan løfte pallerne direkte af vognen med pallestableren. I løbet af dagen kom der også 4 paller reservedele til Frichs motorer (M25), som også blev anbragt i pallereolen.

I januar-februar måned skal der holdes aktivmøder i afdelingerne. Derfor holdes der følgende møder;

Baneafdelingen, 28-1-2012 kl. 10 på Hedehusgaarden
Bygningsafdelingen, 28-1-2012 kl. 11 på Hedehusgaarden

Vel mødt
Steffen

Læsning af perronstøvle til skydebrograven
Et læs blandet gods