Nyt fra Bafd 12-03-2016

Foråret var småt lovet at skulle ankomme denne lørdag, men hele dagen tilbragte vi dog i en mere eller mindre tyk rimtåge. Vi kunne, trods tågen, sagtens holde varmen for svelleudskiftning er bestemt ikke stillesiddende arbejde. Dagens indsats bestod i punktudskiftning af sveller mellem Hedehusgaard og Sølund. Vi nåede i alt 38 stk. og er dermed færdig med dette arbejde på denne strækning.

Afslutningsvis fik vi lagt de sidste sten ud i vognhallen på Hedehusgaarden, og arbejdet med flise- og stenbelægning er derved afsluttet.

Claus har leveret dagens billeder.

Steffen

Forrest kørte M12 med et læs sveller. Svellerne blev
forboret inden de blev udlagt. Herefter udvekslede
gravemaskinen sveller.

Bagest fulgte M24 med gravemaskinetransportvognen samt kompressoren.
Her bankes spigrene i svellerne. 

Efter dagens arbejde læsses gravemaskinen på transportvognen.