Nyt fra Bafd 11-8-2012

I går fik vi slået den sidste del af banen med slagleklipperen og nogle strækninger fik sågar en ekstra behandling, hvorefter de nærmer sig golfbanestandard mht. jævnhed. Kenneth havde på utallige opfordringer medbragt intercom udstyr, hvorved slagleføreren og lokomtivføreren kunne koordinere indsatsen på trods af to brølende dieselmotorer indenfor ca. 3 meters afstand. En stor hjælp, som især også vil kunne bruges ved ballastaflæsning, da det er besværligt både at give håndsignaler og betjene håndtagene på ballastvognene samtidig.

Dagen bød også på besøg fra vores søsterbane i Valkenburg i Holland. Den har også 700 mm sporvidde, og hollænderne fik en god lejlighed til at se, hvordan vi driver vores bane, både det daglige arbejde og ikke mindst den på en fantastiske søndag med plantog. En ny omsætningsrekord blev således en realitet i løbet af søndagen.

Et særtog befarede også banen i går og denne gang, blev det trukket af M24, som nu endelig er kommet i drift igen ovenpå hjulafdrejning og efterfølgende motorproblemer.
Næste lørdag afholdes der grillfest – husk tilmelding til Carsten.

Steffen

Lars og Kenneth afprøver intercom udstyret.
Kaffepause på Brandhøj med vores hollandske gæster og særtogspersonalet.