Nyt fra Bafd 11-03-2017

Lørdag bød på fantastisk forårsvejr, så en større styrke var mødt frem til dagens arbejde i baneafdelingen. Dagens arbejde bestod i sporjustering på Brandhøj, hvor vi tidligere på året har udvekslet sveller.

På vejen til Brandhøj fik vi opsat årets sommerkøreplaner, så folk der allerede nu bevæger sig rundt i Hedeland kan se, at HVB selvfølgelig kører igen til maj.

På Brandhøj blev stoppemaskinen fundet frem af vinterhiet og kontrolleret for olie og brændstof samt vand i karburatoren. En tiltrængt reparation af kædetrækket til fremdrift af maskinen blev også gennemført inden vi konstaterede, at den trods lang tids stilstand let kunne starte. I mellemtiden læssede Lars og Finn gamle sveller på deplorider.

Vi fik understoppet og fejet sporet og fik tilpasset tvangsskinnerne inden solen atter var på vej ned over Hedeland og vi vendte hjemad.

Steffen

Stoppemaskinen får et eftersyn inden opstart 

Gamle sveller læsses

Stoppemaskinen arbejder sig gennem overkørslen
Sporet løftes med donkrafte inden passage af  stoppemaskinen

Jørgen, Finn og Lars retter sporet til

Lars varmer skinnehovedet, hvorefter Kenneth bøjer det til siden.