Nyt fra Bafd 11-02-2017

Mange aktive medlemmer ved HVB har i tidens løb fået en del af deres fyrbødertræning på Hjerl Hedes bane. Klubben medvirkede også aktivt ved banens omsporing fra 700 mm til 785 mm i 1988 og siden har den hvert år befordret mange rejsende fra Mosen til udsigtspunktet ved Flynder sø. Sporet er efterhånden ved at være slidt og derfor skal det i den kommende tid ombygges med 24 kg/m skinner. Til kurverne skal der bruges Z-lasker, og da vi på HVB har mange af disse, er det i første omgang aftalt at Hjerl Hede kan låne en ca. 75stk lasker.

Laskerne hentes på onsdag, så lørdagen startede med at finde disse frem på Brandhøj. I mellemtiden var Hedeland blevet dækket af sne, så der skulle graves lidt inden vi kunne læsse dem. Til gengæld var det flot solskinsvejr og i kombination med sne, tager det sig godt ud.

Bunken med lasker graves fri af sneen

Klar til hjemturen

Ved Brandhøjbanen har Hedeland ryddet træerne og skabt et smukt fotosted.

Vi kørte op på Hedehusgården og fik afsluttet projektet med opsætning af udstillingsvæg i den nordlige ende af vognhallen. Der er blevet opsat Trolltex plader, som vi for mange år siden erhvervede i forbindelse med en ombygning hos DSB på Helgoland.
Efter indtagelse af frokost og rigelige mængder varm kaffe brugte vi resten af dagen på reparere på sporskiftet til vognhalsbanegården samt at forberede montage af smørenipler på sporskifttrækbukkene, således at vi i fremtiden kan smøre dem med fedt i stedet for lidt tilfældig olie påføring.

Steffen

Montage af udstillingsvæg

Boring af huller til fedsmøring af trækbukken