Nyt fra Bafd. 10-2-2018

På en kold lørdag med frost i jorden var der ikke mulighed for svelleudskiftning. I stedet tog vi til Brandhøj og arbejdede på flere fronter. Vi arbejdede i to hold. Et hold tog sig af læsning af resterne af en bunke nøddesten og et andet hold lokaliserede tipvognsunderdele og skinner til diverse projekter. Nøddestenene blev i tre tipvogne fragtet til Hedehusgård. Imens sorteredes diverse tipvognsunderdele og hjulsæt med henblik på salg, reservedele og skrotning. Vi sluttede arbejdet så vi kunne spise frokost i varmen i vores velfærdslokale Damp’a.

Nøddesten til museumshallen på Hedehusgård Station læsses foran opbevaringshallen på Brandhøj.

Claus håndlæsser nøddesten som gravemaskinen ikke kunne få fat i. Til slut planerede Lars området med maskinens dozerblad.

Efter frokosten trak vi M 25, M 4, M 3 og M 2 ud af museumshallen. Da vi lige inden jubilæet sidste år etablerede en skillevæg i museumshallen, havde vi ikke tid til at lave den afsluttende finish. Med nøddestenene og en bunke forskallingsbrædder skulle arbejdet i dag gøres færdigt.

Nedenfor er M 12 på vej ud af museumshallen med rækken af motorlokomotiver i ‘nedtællingsrækkefølge’.

Bundbrædt som afslutning af skillevæggen.

Vi tippede nøddestenene af og jævnede dem ud med skovl og rive. Vi var næsten for mange om opgaven, men alle ville gerne i sving. Man holder varmen bedst, når man arbejder! Børnetegningerne på væggen er et levn fra jubilæumsfesten. Dem må vi nok hellere snart få taget ned og arkiveret.

Desværre rakte vores beholdning af nøddesten ikke til at skabe et helt jævnt underlag mellem væg og bræddegulv. Det må vi udbedre en anden dag. Efter at have kørt tipvognene på plads i hallen på Brandhøj, satte vi lokomotiverne på plads igen.

En kold dag sluttede således med at vi kunne stryge et par arbejdsopgaver af listen, selvom den ene af dem ikke blev helt færdig. Et tegn på, at man sagtens kan lave banearbejde selvom der er kulde i både spor og jord.