Nyt fra Bafd 10-11-2017

Svelleudskiftningskampagnen fortsætter. Et hold på fem mand drog til Flintebjerg trinbræt, hvor vi skulle arbejde videre på strækningen, som vi begyndte på 30. september.

Dagens arbejdshold er ankommet til arbejdsstedet nord for Flintebjerg trinbræt. Lars, Finn og Ole fjerner lasker, mens Steffen mærker nye sveller op med boreskabelonen. Solen skinnede og kvæget græssede fredeligt på sletten. En flot novemberdag.
Efter spigerne er trukket op, løftes skinnerne til siden. Da sporet ligger lavt her, kan vi ikke trække svellerne sideværts ud med gravemaskinen. Svellerne må derfor løftes ud efter skinnerne er fjernet.

Finn og Steffen renser hullerne fra de gamle sveller, inden de nye sveller lægges på plads. Til højre tager Ole og Lars gamle sveller op.

Steffen banker spirg i.

To rammer nåede arbejdsholdet at udskifte sveller i. Efter samling blev sporet sidetrukket og er nu igen farbart med nedsat hastighed.

Efter ankomst til Hedehusgård målte arbejdsholdet op til det ændrede sporforløb til den lille remise. Her er det planen at fjerne skiftet i hovedsporet til remisen og erstatte det med et skifte i sporet til drejeskiven. Det krævede lidt eksperimenter med vinkler, tommestokke og snor. Den fremtidige løsning bliver langt bedre end det sporforløb vi nu har levet med i mange år.