Nyt fra Bafd 10-1-2015

To storme rasede henover Danmark i weekenden og vi valgte selvfølgelig at arbejde, mens den ene passerede landet med regn, sol og hagl i en afvekslende blanding. Dagens opgave bestod i fortsat materielflytning på Brandhøj.

Først blev Skævinge lokomotivet M33 genforenet med det ene hjulsæt og placeret på 785 mm sporene. Efter at have kigget lidt på hjulsættet fandt vi ud af, at det har en meget stor lighed med de hjulsæt der findes under Nymølle lokomotiver, selvom resten af lokomotivet ikke ligner et Nymølle produkt.

Lars og Mikkel havde i mellemtiden hentet den gamle kedel til Da7, der siden 2002 har været hensat i rangerhovedet på Hedehusgården. Den blev placeret på en stor tipvognsunderdel fra Kähler i Korsør og rullet ind i hallen.

Den lave oplagsplads var i ugens løb blevet endnu mere vandlidende, men der er heldigvis en god sandbund under mudderet, så det lykkedes at få løftet Pedershaab lokomotivet M32 op på deplorider og transporteret det ind i hallen. Vi fik skovlet en trillebør jord ud af det, løsnet bremsen og fjernet kæderne, hvorefter det kunne sporsættes på 600 mm spor og rulle, sandsynligvis for første gang siden 1959.

Til slut fik vi læsset Kastrup lokomotivet M35 på deplorider og transporteret det til Hedehusgården, hvor det vil blive afrenset, så det kan henstilles. Trods knapt 30 år på vores oplagsplads og sandsynligvis yderligere ca. 10 års henstilling på Grundfør teglværk kan hjulene på dette også bevæges ligesom motoren kan tørnes.

Efter dagens indsats har vi kun 4 lokomotiver stående udendørs, hvoraf M35 forventes anbragt i vognhallen meget snart. Claus har leveret dagens billeder.

Steffen


M33 på skydebroen klar til at rulles på plads. M21 ses til venstre.Den gamle kedel til Da7 er ankommet til BrandhøjM32 løftes fri af mudderet. I forgrunden ses en del af et fører-
hus, der oprindeligt har siddet på et Nymølle lokomotiv nr. 18

I ly for regnen løsnes bremsetrækket på M32