Nyt fra Bafd 1-9-2018

Forrige lørdag brugte vi på at rydde banen for grene og buske, der som følge af tørkens ophør var vokset ind over sporet med en rasende hastighed. Det var nærmest som at grenene voksede mellem to tog på en køredag, så der var rigeligt at tage sig til. Ved samme lejlighed fik vi oprenset et par overkørsler.

Lørdag d. 1-9-2018 var vi 4 mand, der kørte banen igennem for at justere sporet et par steder, hvor det havde sat sig. Efter lidt omrangering på Brandhøj fik vi stoppemaskinen hevet ud af remisen og med den på krogen kørte vi ud til km 2,3, hvor den første justering skulle foregå. Efter et stykke tid var denne opgave afsluttet og vi kørte videre til km 4,6, hvor den anden justeringsopgave befandt sig.

Justering ved km 4,6

Vi var presset på tiden, da et særtog også var på vej, og netop i denne situation fik vi et mindre nedbrud på maskinen. En hurtig indsat med passende værktøj fik atter maskinen til at køre, og i god tid kunne vi køre ind på sidesporet på Fem Ege uden at genere særtoget.

Der kæmpes med at montere vibrationsenheden
 inden særtoget ankommer. 

Herefter kørte vi til Brandhøj og afsluttede dagen med arbejde i og udenfor vognhallen, bl.a. med sortering af spordele. Smøring af sporskifter blev også udført.

I løbet af 14 dage genoptager vi udskiftning af sveller, denne gang mellem Flintebjerg og Rubjerg. Vi begynder derfor allerede næste lørdag at gøre klar til dette.

Steffen