Nyt fra Bafd 1-9-2012

Lørdag blev der arbejdet videre på Brandhøj. Vi fik savet yderligere sveller til sporet bag om hallen og fik lagt dem ind under skinnerne, så sporet er klar til spigring næste lørdag.

Arbejdet med sporskiftet bestod denne dag i adskillelse af det gamle sporskifte, der er svejst sammen med et omfattende antal svejsninger. Sporskiftet er, som de øvrige sporskifter foran vognhallen, oprindeligt fra Ålborg Portland cementfabrik og er faktisk lavet af skinner, som er valset i 1963. Det har imidlertid forkert sporvidde (785mm) og er blevet ødelagt under optagningen omkring 1980? Det er derfor kun nogle dele fra sporskiftet, som kan genanvendes, hvorfor vi må nyfremstille resten. Tungerne manglede også, men heldigvis kunne vi tage dem fra et tilsvarende sporskifte, som dog også var i meget dårlig stand. Efter en intensiv indsats med to vinkelslibere fik vi adskilt de brugbare dele, og kan nu begynde opbygningen næste lørdag.

Claus og Lars har leveret dagens billeder.

SteffenPeter flytter de nysavede sveller med sækkevognen. I baggrunden er dergang i opskæring af sporskiftet foruden en hvepse-reducerende indsats med en “strøm ketcher”.

Sporskiftet er svejst med mange svejsninger.  
Her bliver det kortet af svarende til den nye sporvidde.
Sporet bag om hallen klar til spigring efter lidt

justering af sporvidden!.