Nyt fra Bafd. 09-09-2017

Inden vi tager fat på efterårets svelleudskiftningskampagne, havde vi lige en mindre opgave i det nordlige skifte på Sølund station. Fire sveller skulle skiftes, heraf de to lange sveller, der bærer skiftetrækket. Vi startede dagen som sædvanligt: Vi hentede M 12 og banevognen i vognhallen. Derefter kørte vi til Brandhøj, hentede vognen med kompressor i opbevaringshallen og vendte tilbage til Sølund. Vi var fra starten af dagen begunstiget af dejligt vejr – tørt og en smule sol.

Gamle sveller fjernes og skiftetrækket afmonteres i Sølunds nordlige skifte.

Der bankes spirg i de nye sveller. Udsigten over fiskesøen viser at det endnu er tørvejr.

Som så ofte før, når vi arbejder langs stierne, kommer folk på gåtur i Hedeland og hilser på os og får en lille snak. I dag var ikke en undtagelse.

Tre friske vandrere og nogle mindst lige så friske banearbejdere får en hyggelig sludder.

Vi fik lagt de to nye korte sveller i og trukket det gamle langtømmer ud af skiftet inden vi holdt frokostpause. Regnen var så småt begyndt og vi håbede, at den ville holde op mens vi spiste. Så heldige var vi dog ikke. Langtømmeret kom på plads og vi gik i gang med at bore huller til spiger og svelleskruer til montering af skifteosten. Det er ikke let i sveller lavet af azobe. Vi måtte have den store boremaskine og stålborene frem. Mens svellerne gjordes fast, nåede vi også at beskære bevoksningen omkring skiftet.

Efter frokost silede regnen ned. Her er vi ved at bore huller i azobesvellerne.
Så er vi ved at være klar til at banke spirg i.

Vi justerede skiftet og understoppede det, så banen igen blev farbar. Vi har jo sidste køredag i sommerkøreplanen i morgen og en række særtog i de næste uger. Efter en våd oprydning kørte vi til Brandhøj for hensættelse af kompressorvognen, hvorefter turen gik hjem til Hedehusgård. Her fik vi tørt tøj på, frisk kaffe og lejlighed til læse de senest ankomne blade fra søsterforeninger i hele Europa.