Nyt fra Bafd 07-07-12

Plænetraktoren læsses

Denne behagelige lørdag havde Banechefen planlagt græsslåning af alle perroner, samt at få sorteret et par gode sveller frem af stakken til sporet bagom hallen på Brh. Som noget nyt blev traktoren derfor læsset ombord på fladvognen og turen gik derefter til Sølund St., hvor den første perron af flere blev slået til perfektion. Efter Stenager kom vi til Brandhøj, hvor gravemaskinen blev sat af  med samt Lars, Finn og Jørgen. De fik til opgave at udvælge brugbart svellemateriale ud af en stak på den lave oplagsplads. Det viste sig, at stakken indeholdt et ilderbo, hvis frokosten blev forstyrret; flere flotte krebs lå klar til spisning… Steffen og jeg fortsatte ud til Fem Ege med ophold på alle perroner undervejs. På tilbageturen gjorde vi et langt holdt på Rubjerg St. for at skære resten af det væltede piletræ op i brugbare stykker og køre det til Gården til brug som brænde. På Brandhøj var de gode sveller lagt på deplorider og placeret ved sporskifterne til brug for udbygningen. Så blev udvalgte skinnestykker skåret af og læsset på fladvognen. De skal bruges til renovering af skydebroen, som Carsten er gået i gang med. Turen gik herefter hjem til Gården, hvor brændet blev læsset af sammen med skinnestykkerne. Skydebroen havde allerede taget fin form, da vi nåede Gården. Den er snart færdig….

Endnu en herlig dag på Banen!

mvh Redacteuren

Redacteuren slår sin første perron!
Banechefen har iført sig skærebuxer og fjerner den væltede pil
Alle på Sletten er lidt tilbagelænede…
Kaffepause på Brh
Udvalgte skinnestykker afskæres til skydebroen
den efterladte rodebunke fra svelleholdet!
Pilebrændet læsses af
Skydebroen har allerede taget form!
Posted by Picasa