Nyt fra Bafd. 06-07-2019

I blæsevejr, byger og pletvist solskin fik Benjamin, Lars og Claus ryddet indhængende grene og arbejdet med solkurveliminimerende tiltag lige nord for Rubjerg. Dagen startede som sædvanligt med oprangering af arbejdstog på Hedehusgård Station. Første stop var ved foden af rampen, hvor det første buskads trængte til at blive studset. Næste sted var Sølund, og strækningen lige efter Stenager.

Lars og Benjamin klipper på livet løs!

Vi spiste frokost på Brandhøj, hvor vi bagefter hentede to ballastvogne og kørte til Rubjerg, hvor vi nord for stationen tog fat på et skinnestød, der har været lidt bøvl med i varmen den seneste tid. Vi lukkede stødet op og skar et passende stødspillerum med vinkelsliber. Vi smurte laskerne og samlede stødet igen. Derefter baksede vi sporet på plads med brækstænger og supplerede ballasten på stedet, særligt omkring svelleenderne.

I et af solskinsøjeblikkene laver Lars stødspillerum. Laskerne ligger klar til genmontage.

Der fordeles ballast med skibakken i baggrunden.

Herefter kørte vi lidt sydpå og fik ryddet bevoksning på vestsiden af banen. Vi kunne høre at der var gang i den et par kilometer vest på, på festivalpladsen i Roskilde. Vi fortsatte ufortrødent med grenklipningen og snart kunne vi køre mod Brandhøj igen. Vi stilede vogne på plads i opbevaringshallen og afsluttede arbejdsdagen med at rangere på plads i vognhallen på Hedehusgård.