Nyt fra Bafd. 02-09-2017

Baneafdelingen var reduceret til tre mand på en lørdag, hvor vejret ellers i den grad indbød til udendørs arbejde. Første opgave var hurtigt klaret: Vi tømte to tipvogne for kløvet birkebrænde, der blev placeret forskriftsmæssigt i brændeskuret. De tomme tipvogne kom med til Brandhøj, hvor vi efter lidt rangering fik placeret samtlige tipvogne i den rette rækkefølge i opbevaringshalen. I en kort pause i rangeringen lykkedes det Steffen at få boret huller i bunden på en af vognene, hvor de manglede.

11 tipvogne i én stamme giver et ret langt tog. Her er M 12 næsten ude i hovedsporet for at kunne rangere stammen på plads i opbevaringshallen.
Vi nåede også at rense et par overkørsler og klippe nogle generende grene langs banen.

Efter at have slået græs på perronerne på Brandhøj gik turen videre til banens øvrige stationer syd på, hvor græsset blev trimmet og sporskifterne opsmurt. På Rubjerg blev skifterne desuden forsynet med en ny type aflåsningsbeslag.

At drive en veteranbane er holdarbejde!

Efter at være vel hjemme igen på Hedehusgården fik vi klargjort vores udstyr til ukrudtsbekæmpelse og nåede at gennemkøre hele banen samt sidespor.De første forberedelser til efterårets svelleudskiftninger fik vi også sat i gang. Vi må bl.a. tage hensyn til et antal særtog, så arbejderne skal gennemføres på en måde, så banen stadig er farbar.

T 1 sættes på plads i vognhallen på Hedehusgård st. efter en vognrokade.