Nyt fra Bafd 01-07-2017

På de store baner er sommeren sæson for de store sporfornyelser. På HVB er der ikke tid til meget sporarbejde: trafikken tillader ikke sporarbejder og en del af mandskabet holder ferie, mens andre bruger deres fritid på togtjeneste. Dagens hold i baneafdelingen bestod af 4 mand, der bevægede sig ud i fugtigt, men lunt sommervejr.

Udsigt fra M 12: 6 læssede tipvogne klar til aflæsning på arealet ved siden af kulgården på Hedehusgård station. Med tiden er det planen at etablere flisebelagt stållager og midlertidig afsætningsplads på området, men først skal det fyldes op og planeres.

En stamme fyldte tipvogne blev tømt på området lige nord for kulgården. Tipvognene havde henstået fyldte siden jubilæet i maj og fyldet skulle nu gøre nytte – og tipvognene tilbage i opbevaringshallen på Brandhøj.

Lars fordeler fyld efter metoden ‘dynamisk krøjningskast’ og kan på den måde fordele fyld på hele arealet uden at flytte maskinen. Banneret til højre byder vejfarende på Hovedgaden fra Roskilde velkommen til Hedehusene og HVB.

Efter tømning rengjorde Benjamin vognene grundigt.

Med den seneste tids nedbør havde tipvognene samlet en del vand. Oldebjerg-vognene havde øjensynligt ikke de huller i bunden, der kan holde vognene nogenlunde tørre. Efter rengøring blev vognene derfor henstillet i spor 1 og baljerne gennemhullet.

Jørgen laver huller i en tipvogn. Tre huller i bunden af hver balje vil fremover være med til at holde vognene rimeligt tørre, når de henstår udendørs.

Tipvognstog på vej til Brandhøj.

Efter gennemhulning kørte vi tipvognskolonnen til Brandhøj. Her var der brug for en del rangering for at få tipvognsstammen på plads i hallens spor 110. Af hensyn til sommerens buskadsrydning er det vigtigt, at vi let kan komme til vores ‘grønne’ udstyr uden at rangere for meget. Det står nu lettilgængeligt lige indenfor portene i spor 110 og 107.